Yhdistys

Yhdistys on Pohjois-Karjalan alueella ensihoidon ja akuuttihoitotyön toimijoita yhdistävä järjestö, jonka tarkoituksena on osallistua ensihoidon kehittämiseen sekä pyrkiä lisäämään heidän ammattitaitoaan.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- tekee ammattikuntaa tunnetuksi
- toimeenpanee koulutus- ja luentotilaisuuksia
- edistää koulutusta

 

Pohjois-Karjalan Ensihoitajat ry:n hallitus 2019

 

Tero Laakkonen, pj             Arttu Koskinen, vpj
Mari Savolainen                  Markku Nuutinen
Hanna Pulkkinen                Anne Harinen
Antti Erholtz                    

Varajäsenet:
Karoliina Myller
Mika Judin